Affiliate - Програма за соработници

Design:
BalkanGreenHouse

BalkanGreenhouse webshop

Affiliate - Програма за соработници

Affiliate - програмата за соработници им овозоможува на членовите да обезбедат провизија поставувајќи линк за нас или за наши одредени производи. Со секое купување на клиентите кои дошле преку вашиот линк, ќе заработите провизија од програмата за соработници. Стандардната соработничка провизија во моментов изнесува 20 проценти.

Made By Balkan Greenhouse
Balkan Greenhouse Web Shop © 2021