За Нас

Design:
BalkanGreenHouse

BalkanGreenhouse webshop

За Нас

 

Балкан Гринхаус е специјализирана компанија за изградба на современи стакленици и инсталација на софистицирана опрема за целосна контрола на производството. Почнувајќи од припрема на почвата, изградба и инсталација на опрема и технологија, па се до know-how размена и консултантски услуги.

Главните активности на компанијата се:

  • Изградба на стакленици со инсталација на опрема за истите;
  • Производство на челични елементи за конструкција на стакленици;
  • Обезбедување на услуги и совети на земјоделците во однос на користењето и оптимизацијата на опремата од стаклениците;
  • Совети кон земјоделците за методите на култивирање, растителните сорти и прашања битни за успешна работа на стаклениците;
  • Нуди тренинг на персонал и менаџмент преку тренинг програми во Македонија, преку својот едукативен тренинг центар Хортицентар (www.horticentar.mk);
  • Нуди тренинг на персонал и менаџмент преку тренинг програми кај нашите партнери во Холандија.
  • Ги нуди сите видови на ѓубрива (кристални, гранулирани, течни);
  • Репроматеријали за производство како во оранжерии, пластеници така и на отворено;
Благодарение на поволната клима, богатите природни ресурси и долгогодишното искуство во производството, земјоделието е важна гранка во македонската економија. Земајќи ги во предност овие услови, Балкан Гринхаус гледа можности и потенцијал за развој на секторот за оранжериско производство.

Крајната цел на компанијата е да се подигне хортикултурата на Балканот на повисоко ниво.

Made By Balkan Greenhouse
Balkan Greenhouse Web Shop © 2021