Начин и услови за испорака

Design:
BalkanGreenHouse

BalkanGreenhouse webshop

Начин и услови за испорака

 

Производите кои купувачот ги нарачува преку Balkan Greenhouse Web Shop, ќе бидат доставени до купувачот на начин кој тој го одбрал при комплетирање на нарачката. Производите ќе бидат доставени на адреса која купувачот ја навел како адреса за испорака.

 

Сите производи се испорачуваат во определениот рок и под услови кои купувачот ги одбрал при потврдувањето на нарачката. Производите се испорачуваат со гаранција (доколку производот има гаранција), испратница и фактура за извршеното плаќање.

 

Секој купувач е должен при испорака на производот да го провери за евентуални оштетувања при транспорт, или доколку нарачката содржи повеќе производи, да провери дали некој производ недостасува.

 

Доколку производот е испорачан во оштетена состојба, или одреден производ недостасува од нарачката, купувачот треба веднаш да ја пријави рекламацијата, за брзо да се исправи направената грешка. Производите се заменуваат само под условите пропишани во Законот за заштита на купувачите.

 

Доколку службата за испорака не успее да го пронајде купувачот на наведената адреса за испорака, ќе остави писмено известување и ќе се обиде да воспостави контакт со купувачот користејќи ги податоците оставени од негова страна при правењето нарачка.

 

Доколку купувачот не сака да ја искористи услугата за достава на нарачка до одредена адреса, нарачката може да ја подигне од просториите на Balkan Greenhouse Web Shop. Изборот на начинот на испорака, купувачот го прави при комплетирање на нарачката.

Made By Balkan Greenhouse
Balkan Greenhouse Web Shop © 2021