Кристални Ѓубрива 100% Растворливи во вода

Design:
BalkanGreenHouse

BalkanGreenhouse webshop

Кристални Ѓубрива 100% Растворливи во вода

 

 

Прикажи: Листа / Мрежа
Прикажи:
Сортирај по:
 Clarión 16 - 8 - 24 + 2 MgO + TE
Најголема примена има за почви кои се слабо обезбедени со азот и калиум а добро обезбедени со фос..
Јави се за цена
 Merbabu 15 - 30 - 15 + 2 MgO + TE
Неговата употреба дава особено големи резултати во почви сиромашни со азот и калиум доколку на ни..
Јави се за цена
Ubinas 20 - 20 - 20 + TE
Ова ѓубриво може да се користи за сите земјоделски култури. Кај житните култури се уптребува на е..
Јави се за цена
Калиум нитрат
Калиум нитратот има широка примена кај сите земјоделски култури. Кај градинарските култури прихра..
Јави се за цена
Калиум сулфат
Кај земјоделските култури најдобри резултати дава кај растенијата кои бараат многу калиум и сулфа..
Јави се за цена
Калциум нитрат
Ова ѓубриво служи за прихранување на сите земјоделски култури. најдобар ефект има во почви кои се..
Јави се за цена
Магнезиум Нитрат
 Магнезиум нитратот има голема примена кај сите земјоделски култури како и во цвеќарството. ..
Јави се за цена
Магнезиум Сулфат
Има големо значење за подобрување на фотосинтезата поради што магнезиумот влегува во состав на хл..
Јави се за цена
Монокалиум Фосфат
Монокалиум фосфатот се користи за подобрување на калиумот и фосфорот во почвата. Дава добри резул..
Јави се за цена
Моноамониум фосфат
Моноамониум фосфатот е минерално ѓубриво кое ѓи содржи макробиогените елементи азот и фосфор. Ови..
Јави се за цена
Цинк Сулфат
Ова ѓубриво се користи во почви сиромашни со цинк и сулфур. На вакви почви настанува промена на б..
Јави се за цена
Калиум Хлорид
Има примена за корегирање на реакцијата на почвата. дава добри резултати кај почви со висока pH в..
Јави се за цена
Манган Сулфат
Ова ѓубриво се користи за почви кои се кисели. Има примена во почва во кои има дефицит на манган ..
Јави се за цена
16-8-24+TE гранулирано
Се користи кај сите земјоделски култури. магнезиумот ја подобрува фотосинтезата. Најдобар резулта..
Јави се за цена
6-12-24 гранулирано
Се користи во почви сиромашни со калиум и за растенија кои имаат високи потреби од калиум. Затоа ..
Јави се за цена
Made By Balkan Greenhouse
Balkan Greenhouse Web Shop © 2021