Van IPEREN

Design:
BalkanGreenHouse

BalkanGreenhouse webshop

Van IPEREN

Приказ: Листа / Мрежа
Приказ:
Подреди:
 Clarión 16 - 8 - 24 + 2 MgO + TE
Најголема примена има за почви кои се слабо обезбедени со азот и калиум а добро обезбедени со фос..
Јави се за цена
Fertipower (течно)
Ова ѓубриво е во течна форма збогатено со сулфур. Се користи како фертилизер за азотна исхрана, с..
Јави се за цена
Foliastim Ultimate Liquid
Биостимулатор кој содржи елементи на азот, фосфор и калиум. Содржи и манган, бор, бакар, молибден..
Јави се за цена
Polypower 10-34 (течно)
Ова е двокомпонентно ѓубриво. Се користи во градинарството, лозарството и останатите земјоделски ..
Јави се за цена
Амониум Нитрат (течен)
Ова ѓубриво се користи за азотна исхрана. Има примена во сите земјоделски култури.При употреба ка..
Јави се за цена
Железен хелат
Ова ѓубриво се користи за елиминирање на хлорозата кај овошните, лозовите и градинарските култури..
Јави се за цена
 Merbabu 15 - 30 - 15 + 2 MgO + TE
Неговата употреба дава особено големи резултати во почви сиромашни со азот и калиум доколку на ни..
Јави се за цена
Ubinas 20 - 20 - 20 + TE
Ова ѓубриво може да се користи за сите земјоделски култури. Кај житните култури се уптребува на е..
Јави се за цена
Калиум нитрат
Калиум нитратот има широка примена кај сите земјоделски култури. Кај градинарските култури прихра..
Јави се за цена
Калиум сулфат
Кај земјоделските култури најдобри резултати дава кај растенијата кои бараат многу калиум и сулфа..
Јави се за цена
Калциум нитрат
Ова ѓубриво служи за прихранување на сите земјоделски култури. најдобар ефект има во почви кои се..
Јави се за цена
Магнезиум Нитрат
 Магнезиум нитратот има голема примена кај сите земјоделски култури како и во цвеќарството. ..
Јави се за цена
Магнезиум Сулфат
Има големо значење за подобрување на фотосинтезата поради што магнезиумот влегува во состав на хл..
Јави се за цена
Монокалиум Фосфат
Монокалиум фосфатот се користи за подобрување на калиумот и фосфорот во почвата. Дава добри резул..
Јави се за цена
Моноамониум фосфат
Моноамониум фосфатот е минерално ѓубриво кое ѓи содржи макробиогените елементи азот и фосфор. Ови..
Јави се за цена
Made By Balkan Greenhouse
Balkan Greenhouse Web Shop © 2021